Svoju činnosť sústreďujem na fotografovanie a všestrannú prácu s fotografiami počnúc základnou retušou až po vektorovú grafiku.

Verím, že moje skúsenosti povedú k Vašej spokojnosti!

obrázok
obrázok

home |  retuš |  fotografovanie |  rezervácia |  cennik |  kontakt
© 2011 graphic design by IWETH, programming by Angelo Design Studio